Tiffany & Co.

 

Tiffanys globala integritetsmeddelande

 

Senast uppdaterad: , 2020

 

Inledning

 

Klicka  här för att komma till listan över Tiffany & Co.:s dotterbolag, som det hänvisas till i detta globala integritetsmeddelande.

 

Vi på Tiffany and Company, tillsammans med våra dotterbolag och filialer (sammantaget ”Tiffany Group”), respekterar din oro över integritet. Hänvisningar i detta globala integritetsmeddelande till ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”Tiffany” och ”Tiffany & Co.” är referenser till den enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som anges här, vilket i allmänhet är den enhet som erhåller dina personuppgifter. Detta globala integritetsmeddelande beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in om våra konsumenter, hur vi använder informationen, med vilka vi delar den och vilka valmöjligheter våra konsumenter har när det gäller vår användning av informationen. Vi beskriver också de åtgärder vi vidtar för att skydda informationens säkerhet och hur du kan kontakta oss om våra integritetsrutiner.

 

Vår integritetspraxis kan variera mellan de länder där vi är verksamma för att återspegla lokal praxis och juridiska krav. Du kan se viss landspecifik information nedan:

 

 Nord-och Sydamerika                                                                         

 

USA Kalifornien

Kanada (Engelska)

Kanada (Français)

Mexiko

Brasilien

Chile

    Asien/Stillahavområdet                                                                        

 

Japan

Kina

Hongkong/Macau Special Administrative Region

Taiwan

Singapore

Malaysia Bahasa Melayu

Thailand

Korea

Australien

Nya Zeeland

 Europa

 

Storbritannien

Österrike

Belgien

Tjeckien

Danmark

Frankrike

Tyskland

Irland

Italien

Nederländerna

Nederländerna (Nederländerna)

Spanien

Schweiz (engelska)

Schweiz (Deutsch)

Ryssland

Förenade Arabemiraten

 

Detta globala integritetsmeddelande gäller de personuppgifter vi erhåller via dina transaktioner och interaktioner med Tiffany, inklusive genom din användning av Tiffanys webbplatser, mobilapplikationer. sociala mediesidor och andra plattformar som hänvisar till detta integritetsmeddelande (”onlinekanaler”), dina besök i våra butiker, inklusive när du fyller i våra kundinformationsinsamlingskort, och när du ansluter till oss via telefon, vid våra evenemang och genom undersökningar (”offlinekanaler”); och genom våra tredjepartskällor, inklusive reklam och sociala medier (gemensamt, ”kanalerna”). Detta globala integritetsmeddelande reglerar inte insamlingen eller användningen av den information du tillhandahåller i samband med ett kreditkortskonto hos Tiffany, där sådant erbjudande finns tillgängligt. Vi meddelar våra kreditkortsinnehavare om vår integritetspraxis varje år, eller på annat sätt som krävs enligt lag.

Om du är kreditkortsinnehavare får du årligen vårt integritetsmeddelande för Tiffany & Co.:s kreditkortsinnehavare via post. Den information du lämnar i samband med ditt Tiffany- kreditkortskonto hanteras endast i enlighet med det meddelandet.

Information som vi erhåller

 

Vi samlar in personuppgifter om dig via olika kanaler enligt beskrivningen ovan. De typer av personuppgifter vi samlar in inkluderar: 

 •  kontaktinformation (t.ex. namn, postadress, e-postadress och mobilnummer eller annat telefonnummer),
 •  användarnamn och lösenord,
 • betalningsinformation (t.ex. ditt betalkortsnummer, utgångsdatum, auktoriseringsnummer eller säkerhetskod, leveransadress och faktureringsadress),
 • kundtjänstinformation (t.ex. kundtjänstfrågor, kommentarer och reparationshistorik)
 •  fotografier, kommentarer och annat innehåll som du tillhandahåller,
 • information om dina personliga eller yrkesmässiga intressen, födelsedatum, civilstånd, demografi och erfarenheter av våra produkter och kontaktpreferenser,
 •  information som du lämnar i samband med en karriärmöjlighet hos Tiffany, såsom kontaktuppgifter, information i ditt CV (inklusive arbetshistorik, utbildning och språkkunskaper) och uppgifter om din nuvarande anställning,
 • köp- och transaktionsinformation,
 •  kontaktinformation som du tillhandahåller om vänner eller andra personer som du vill att vi ska kontakta,
 • platsuppgifter (t.ex. uppgifter som härleds från din IP-adress, land och/eller postnummer) och den exakta geografiska platsen för din mobila enhet där vi har meddelat och valt, beroende på vad som är lämpligt,
 • klickströmsdata och annan information om dina onlineaktiviteter (t.ex. information om dina enheter, webbläsaråtgärder och användningsmönster), inklusive via onlinekanalerna och tredje parts webbplatser, som vi erhåller genom användning av cookies, webbfyrar och liknande teknik (se vår cookiepolicy),
 •  information som vi kan få från våra tredjepartstjänsteleverantörer; och
 • andra personuppgifter som vi erhåller via våra kanaler.

 

Insamling med cookies och andra tekniker

 

Vi använder cookies, webbsignaler (inklusive pixlar och taggar), webbserverloggar och annan teknik som samlar in viss information om dig automatiskt via våra onlinekanaler, inklusive när du besöker våra webbplatser, interagerar med vår e-post, använder våra appar eller interagerar med Tiffany-relaterade annonser, innehåll, verktyg, widgets eller plugin-program. Du kan lära

dig mer om dessa tekniker och hur du hanterar dina preferenser genom att besöka vår cookiepolicy.

 

Leverantörerna av appar, verktyg, widgets och plugin-program från tredje part på våra onlinekanaler, såsom Facebooks ”gilla”-knappar, kan också använda automatiserade metoder för att samla in information om dina interaktioner med dessa funktioner. Denna information samlas in direkt av leverantörerna av funktionerna och är föremål för dessa leverantörers integritetspolicyer eller meddelanden. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag är Tiffany inte ansvarigt för dessa leverantörers informationspraxis.

 

Hur använder vi den information vi erhåller?

 

Vi använder de personuppgifter vi erhåller enligt vad som beskrivs i denna policy och förlitar oss på ett antal rättsliga grunder för att göra detta enligt vad som beskrivs vidare nedan, inklusive:

 •  fullgörande av ett avtal med dig,
 • våra legitima affärsintressen,
 • efterlevnad av en rättslig förpliktelse, ett domstolsbeslut eller att utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
 • ditt samtycke till behandlingen, som du kan återkalla när som helst.

 

Vi använder informationen vi erhåller för att utföra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett avtal, inklusive att:

 •   göra transaktioner med dig och tillhandahålla olika produkter och tjänster till dig,
 • behandla och leverera beställningar i samband med våra produkter och tjänster och hålla dig informerad om statusen på din beställning,
 • hantera karriärmöjligheter, inklusive för rekryteringssyften, anställdas introduktion och andra HR-syften,
 • tillhandahålla kundsupport (inklusive reparationer, ändringar, rengöring och andra tjänster) och
 • skapa och hantera ditt konto hos Tiffany.

 

Vi använder den information vi erhåller baserat på våra berättigade intressen, som vi kan beskriva ytterligare på begäran, inklusive att:

 •  driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (inklusive utveckla nya produkter och tjänster, förbättra våra tjänster, hantera vår kommunikation, analysera våra produkter och vår kundbas, utföra dataanalys samt utföra redovisning, revision och andra interna funktioner),
 • minska kreditrisken och förvalta indrivningar,
 • verifiera din identitet,
 • kicka marknadsföringsmaterial och annan kommunikation till dig (inklusive tackmeddelanden, påminnelser vid speciella tillfällen och annan kommunikation från säljare som du har anlitat),
 • kommunicera med dig via e-post, post, telefon och på annat sätt om, och för att administrera ditt deltagande i, speciella evenemang, tävlingar, utlottningar, program, erbjudanden, undersökningar och marknadsundersökningar,
 • skydda mot, identifiera och förhindra bedrägeri och annan olaglig verksamhet, anspråk och andra skyldigheter,
 • ölja och genomdriva relevanta branschstandarder, avtalsförpliktelser och våra policyer; och
 • svara på dina frågor.

 

Dessutom behandlar vi dina personuppgifter för att efterleva och genomdriva tillämpliga rättsliga krav som vi är föremål för och för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, oavsett om det sker i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

 

Vi använder även informationen på andra sätt för vilka vi lämnar ett specifikt meddelande vid tidpunkten för insamlingen och erhåller ditt samtycke i den utsträckning som krävs enligt gällande lag.

 

Användning av cookies och annan teknik

 

När vi har erhållit ditt samtycke i den utsträckning som krävs enligt gällande lag använder vi information som samlats in via cookies, webbsignaler (inklusive pixlar och taggar), webbserverloggar och andra automatiserade medel för de syften som beskrivs i vår cookiepolicy.

 

Vi använder även tredje parts analystjänster på våra onlinekanaler, såsom Google Analytics, Adobe Experience Cloud och Sizmek, som använder cookies och liknande tekniker för att samla in data (t.ex. IP-adress) för att utvärdera användning av och interaktion med våra onlinekanaler. I den utsträckning som krävs enligt gällande lag kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi använder cookies för analysändamål. Om du vill veta mer om dessa analystjänster och hur du väljer bort dem kan du besöka de relevanta webbplatserna som anges här:

 

Intressebaserad reklam

 

När du använder våra onlinekanaler samlar både vi och vissa tredje parter (t.ex. våra reklamnätverk, digitala reklampartners och sociala medieplattformar) in information om dina onlineaktiviteter, över tid och på tredje parters webbplatser (t.ex. på webbplatser som visar våra annonser). Vi kan använda sådan information för att förse dig med reklam om produkter och tjänster som är skräddarsydda för dina individuella intressen. Vi kan också få information för detta ändamål från tredje parters webbplatser där våra annonser visas. Du kan se vissa annonser på andra webbplatser eftersom vi anlitar tredje parts nätverk för reklaminköp (som Facebook, Rubicon och Twitter).

 

Genom sådana inköpsnätverk kan vi rikta våra meddelanden till användare genom demografiska, intressebaserade och kontextuella metoder. Den information som våra annonsnätverk kan samla in å våra vägnar inkluderar uppgifter om dina besök på webbplatser som betjänar Tiffany- annonser, såsom de sidor eller annonser du tittar på och de åtgärder du vidtar på webbplatserna. Denna datainsamling sker både på våra webbplatser och på tredje parts webbplatser som deltar i

dessa annonsnätverk. Denna process hjälper oss att spåra effektiviteten i våra marknadsföringsinsatser. Om du vill veta hur du väljer bort intressebaserad reklam från detta reklamnätverk, klicka här.  I den utsträckning som krävs enligt gällande lag kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi använder din information för intressebaserad reklam.

 

Vår cookiepolicy  ger information om syftet med denna datainsamling via cookies och annan teknik och hur du kan utöva dina val (t.ex. ändra dina cookieinställningar).

 

Information som vi delar

 

Vi lämnar inte ut personuppgifter som vi samlar in om dig, förutom enligt vad som beskrivs i detta globala integritetsmeddelande. Vi delar personuppgifter med tjänsteleverantörer som utför tjänster å våra vägnar baserat på våra instruktioner. Vi auktoriserar inte dessa tjänsteleverantörer att använda eller lämna ut informationen förutom när det är nödvändigt för att utföra tjänster å våra vägnar eller uppfylla juridiska krav. Exempel på dessa tjänsteleverantörer är enheter som behandlar kreditkortsbetalningar, hanterar och minskar vår kreditrisk, verifierar information, uppfyller beställningar och tillhandahåller webbhotell, analyser och marknadsföringstjänster. Vi delar också dina personuppgifter inom Tiffany Group över hela världen för de syften som beskrivs i detta globala integritetsmeddelande.

 

Dessutom kan vi lämna ut information om dig (i) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller juridisk process, (ii) till brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tjänstemän och (iii) när vi anser att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk bedräglig eller olaglig aktivitet. Vi förbehåller oss också rätten att överföra personuppgifter som vi har om dig i händelse av att vi säljer eller överför (eller överväger försäljning eller överföring av) hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av en fusion, förvärv, joint venture, omorganisation, avyttring, upplösning eller likvidation).

 

Hur länge vi behåller personuppgifter

 

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, behåller vi vanligtvis personuppgifter som vi erhåller om dig så länge de behövs (1) för de ändamål för vilka vi erhöll dem, i enlighet med villkoren i detta globala integritetsmeddelande, vilket i allmänhet innebär att vi kommer att behålla dina personuppgifter under hela vår relation eller så länge du håller ditt konto öppet hos oss; eller (2) för att ta hänsyn till tillämpliga preskriptionstider och följa obligatoriska tillämpliga lagar. Enligt beskrivningen i avsnittet ”Dina rättigheter och valmöjligheter” i detta globala integritetsmeddelande kan du, i den utsträckning som lagen i din jurisdiktion anger, begära att vi raderar dina uppgifter eller begränsar behandlingen av sådana uppgifter genom att kontakta oss enligt vad som anges nedan.

 

Dina rättigheter och val

 

Vi erbjuder dig vissa valmöjligheter i samband med de personuppgifter vi samlar in om dig, såsom hur vi använder informationen och hur vi kommunicerar med dig. För att uppdatera dina inställningar, be oss när som helst att ta bort dina uppgifter från våra e-postlistor, utöva dina

rättigheter eller skicka in en begäran, kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet Hur du kontaktar oss i detta globala integritetsmeddelande. Du kan också avsluta prenumerationen på våra e-postlistor genom att följa länken ”Avsluta prenumeration” i våra e-postmeddelanden. I den utsträckning som lagen i din jurisdiktion anger kan du begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig eller begära att vi korrigerar, uppdaterar, ändrar eller raderar dina uppgifter, eller att vi begränsar behandlingen av sådana uppgifter genom att kontakta oss enligt vad som anges nedan.

 

Enligt tillämplig lag har du rätt att, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, få de personuppgifter som du har lämnat till oss om dig, med ditt samtycke eller baserat på ett avtal som du är part i. Du har rätt att få denna information överförd till ett annat företag, där det är tekniskt möjligt. Du kan också lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land om du inte är nöjd med våra svar.

 

Om det föreskrivs i lag kan du återkalla samtycke som du tidigare har lämnat till oss eller motsätta dig när som helst på legitima grunder till behandlingen av dina personuppgifter, och vi kommer att tillämpa dina preferenser framöver. Detta kommer inte att påverka lagenligheten av vår användning av dina uppgifter baserat på ditt samtycke innan de återkallas.

 

För att utöva dina rättigheter, kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” i detta integritetsmeddelande. Du kan också skriva till den relevanta Tiffany-enheten för din jurisdiktion via de kontaktuppgifter som anges här. För att hjälpa till att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig tillgång till informationen eller uppfyller din begäran. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag kan vi ta ut en rimlig avgift för att uppfylla din begäran om vi anser att den är uppenbart ogrundad eller överdriven, eller i händelse av en åtkomstbegäran, för att ge dig ytterligare kopior av de personuppgifter vi har om dig.

 

När du använder våra onlinekanaler kan både vi och vissa tredje parter (t.ex. våra reklamnätverk, digitala reklampartners och sociala medieplattformar) samla in personuppgifter om dina onlineaktiviteter, över tid och på tredje parters webbplatser. I vissa webbläsare kan du instruera din webbläsare att skicka ”Spåra inte”-signaler (Do Not Track, ”DNT”) till webbplatser du besöker, vilket informerar de webbplatserna om att du inte vill att dina onlineaktiviteter ska spåras. Även om våra onlinekanaler inte är utformade för att svara på alla typer av DNT-signaler eller liknande mekanismer från webbläsare eftersom det inte finns någon vanlig, branschgodkänd standard för att göra det, när vi känner igen en relevant DNT-signal, strävar vi efter att undertrycka de tredjepartstaggar som används för att känna igen din dator när du väl har navigerat bort från vår webbplats och som används för att visa dig Tiffany-annonser. I vår cookiepolicy tillhandahåller vi information om hur du kan hantera dina cookieinställningar och de val du kan göra i samband med de personuppgifter vi samlar in om dig via automatiska metoder. För att lära dig mer om hur du hanterar dina preferenser i förhållande till de uppgifter vi samlar in på automatisk basis, besök vår cookiepolicy.

 

Meddelande till invånare i Kalifornien

Om du är en konsument i Kalifornien kan du läsa vårt integritetsmeddelande för konsumenter i Kalifornien för information om våra integritetsrutiner och dina rättigheter.

 

Dataöverföringar

 

Vi överför de personuppgifter vi samlar in om dig till USA och länder utanför det land där informationen ursprungligen samlades in, inklusive de jurisdiktioner där våra dotterbolag och tjänsteleverantörer är verksamma. Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen tillhandahöll informationen. När vi överför dina uppgifter till andra länder kommer vi att implementera lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att vi skyddar den informationen enligt beskrivningen i detta globala integritetsmeddelande.

 

Om du befinner dig i Europeiska unionen (”EU”), Storbritannien eller Schweiz, kommer vi att uppfylla tillämpliga juridiska krav som ger tillräckligt skydd för överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EU, Storbritannien eller Schweiz som inte har erkänts som länder som tillhandahåller en tillräcklig nivå av dataskydd. I detta fall kommer vi att implementera lämpliga skyddsåtgärder som syftar till att säkerställa en sådan dataskyddsnivå, inklusive genom att ingå EU-kommissionens EU-standardavtalsklausuler med datamottagarna i enlighet med artikel 46 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, eller genom att säkerställa att datamottagaren har implementerat bindande företagsregler. Kontakta oss enligt nedan för att få mer information om dessa skyddsåtgärder.

 

Tiffany and Company är certifierat enligt EU-USA:s Privacy Shield och Swiss-USA:s Privacy Shield-ramverk som utvecklats av USA:s handelsdepartement och EU-kommissionen respektive Schweiz federala dataskydds- och informationskommissionär, avseende överföring av personuppgifter från EU, Storbritannien eller Schweiz till USA. Klicka här för att se vår EU/Schweiz-USA integritetspolicy för Privacy Shield.

 

Hur vi skyddar personuppgifter

 

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, avslöjande eller användning.

 

Barns personuppgifter

 

Våra onlinekanaler är utformade för en allmän publik och riktar sig inte till barn. Vi samlar inte medvetet in eller ber om personuppgifter från barn under 13 år (eller annan relevant ålder, enligt tillämplig lag) via våra webbplatser och appar. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under sådan ålder kommer vi omedelbart att radera uppgifterna från våra register. Om du tror att ett barn under sådan ålder kan ha försett oss med personuppgifter, kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” i detta globala integritetsmeddelande.

 

Länkar till webbplatser och tjänster som inte tillhör Tiffany

För din bekvämlighet och information kan våra onlinekanaler tillhandahålla länkar till icke- Tiffany-webbplatser, appar och tjänster som kan drivas av företag som inte är anslutna till Tiffany. Dessa företag kan ha sina egna integritetsmeddelanden eller policyer, vilket vi starkt rekommenderar att du granskar. Våra produkter och tjänster kan också göras tillgängliga för dig via tredjepartsplattformar (t.ex. leverantörer av appbutiker) eller via andra tredjepartskanaler. Vi är inte ansvariga för integritetsrutinerna för några webbplatser, appar eller tjänster som inte tillhör Tiffany.

 

Uppdateringar av vårt globala integritetsmeddelande

 

Detta globala integritetsmeddelande (inklusive eventuella tillägg) kan uppdateras regelbundet för att återspegla ändringar i våra rutiner för personlig information. För betydande ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera ett tydligt meddelande på vår webbplats där det längst upp i meddelandet anges när det senast uppdaterades.

 

Hur du kontaktar oss

 

Om du vill att vi ska uppdatera informationen vi har om dig eller dina preferenser, kontakta oss via e-post på customerservice@tiffany.com. Om du har några frågor eller kommentarer om detta globala integritetsmeddelande, skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@tiffany.com. Du kan också skriva till:

 

Chief Compliance and Privacy Officer / Data Protection Officer c/o Legal Department

Tiffany & Co. Customer Relations 75-20 Astoria Blvd.

East Elmhurst, NY 11370, USA