Tiffany & Co.

Mondiaal Privacy Statement van Tiffany

Laatste update: 05/06/2018

 

Inleiding

 

Klik hier   voor een overzicht van de lijst met retailbedrijven die gelieerd zijn met Tiffany & Company (Tiffany & Co.), zoals genoemd in dit mondiaal Privacy Statement.

 

Bij Tiffany & Co. en ook bij de met ons gelieerde ondernemingen (tezamen de “Tiffany Group”), respecteren wij uw privacy. Alle verwijzingen in dit mondiale Privacy Statement naar “wij”, “ons”, “onze”, “Tiffany” en “Tiffany & Co.” zijn verwijzingen naar de entiteit die de verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens die hier  wordt genoemd. De verwerkingsverantwoordelijke is over het algemeen de entiteit die uw persoonsgegevens van uzelf verkrijgt. Dit mondiale Privacy Statement beschrijft de verschillende categorieën van persoonsgegevens die wij van u, als onze klant, verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken, met wie wij deze delen en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. Wij beschrijven ook de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en hoe u contact met ons op kunt nemen over ons privacy beleid.

 

Ons privacy beleid kan verschillen per land waarin we actief zijn afhankelijk van lokaal geldende vereisten. U kunt land-specifieke informatie bekijken door hier  te klikken.

 

Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?

 

Dit mondiale Privacy Statement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen via transacties en interacties die tussen Tiffany en u plaatsvinden. Dit betreft onder meer het gebruik van Tiffany websites, mobiele toepassingen, pagina’s op sociale media en andere platforms waarnaar dit Privacy Statement verwijst (“online kanalen”). Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing wanneer u onze winkels bezoekt , wanneer u onze klantkaarten voor de verzameling van klantinformatie invult, wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, zich opgeeft voor onze evenementen, meedoet aan onze onderzoeken (“offline kanalen”) en als wij uw persoonsgegevens verkrijgen via externe bronnen, waaronder reclame- en sociale medianetwerken (tezamen de “Kanalen”).

 

Dit mondiale Privacy Statement is niet van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens die u ons verstrekt als Tiffany & Co. Creditcardhouder, voor zover deze service beschikbaar is. Jaarlijks stellen wij onze creditcardhouders, of vaker als dit wettelijk vereist is, op de hoogte van ons privacy beleid. Als creditcardhouder ontvangt u jaarlijks per e-mail ons privacy statement dat van toepassing is op Tiffany & Co. creditcardhouders. De gegevens die u verstrekt in verband met uw Tiffany creditcard worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het daarop van toepassing zijnde privacy statement, dat u van ons ontvangt.

 

Persoonsgegevens die wij van u verwerken

 

Zoals hierboven beschreven, verzamelen wij persoonsgegevens over u via verschillende kanalen. De categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen, zijn:

 

 • Contactinformatie (zoals uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer(s));
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Betaalinformatie (zoals uw betaalkaartnummer, vervaldatum, autorisatienummer of beveiligingscode, leveringsadres en factuuradres);
 • Klantenservice informatie (zoals klantenserviceinformatieverzoeken, opmerkingen en reparatiegeschiedenis);
 • Foto’s, opmerkingen en andere berichtgeving die u verstrekt;
 • Informatie over uw persoonlijke en professionele interesses, geboortedatum, burgerlijke staat, demografische gegevens, ervaringen met onze producten en uw contactvoorkeuren;
 • Informatie die u verschaft in verband met een loopbaanmogelijkheid bij Tiffany, zoals contactgegevens, informatie in uw cv (inclusief werkgeschiedenis, opleiding en taalvaardigheden) en gegevens over uw huidige werkzaamheden;
 • Gegevens die gebruikt worden bij een aankoop of een transactie;
 • Contactgegevens die u verstrekt over vrienden of andere mensen waarvan u wilt dat wij met hen contact opnemen;
 • Locatiegegevens (zoals gegevens afgeleid uit uw IP adres, land en/of postcode) en de precieze geografische locatie van uw mobiele apparaat indien wij u informatie en, indien van toepassing, een keuze hebben geboden;
 • Gegevens over klikgedrag en andere informatie over online activiteiten (zoals informatie over uw apparatuur, surfgedrag en gebruikspatronen), waaronder op de online kanalen en websites van derden, die wij verkrijgen via het gebruik van cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën (zie ons cookiebeleid);
 • Informatie die wij kunnen verkrijgen van onze externe dienstverleners; en
 • Andere persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze kanalen.

 

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

 

Wij maken op onze online kanalen gebruik van cookies, web beacons (waaronder pixels en tags), webserverlogs en andere technologieën die bepaalde informatie over u verzamelen door middel van geautomatiseerde processen. Deze verzameling vindt plaats wanneer u onze websites bezoekt, contact met ons hebt via e-mail, onze apps gebruikt, blootgesteld wordt aan Tiffany-gerelateerde advertenties, communicatie-uitingen, tools, widgets of plug-ins. U kunt meer informatie verkrijgen over deze technologieën en de manier waarop u uw voorkeuren kunt beheren door ons cookiebeleid te bekijken.

 

De leveranciers van apps, tools, widgets en plug-ins van derden die op onze online kanalen worden weergegeven, zoals Facebook “like”-knoppen, kunnen ook gebruik maken van geautomatiseerde middelen voor het verzamelen van informatie over uw interacties met deze features. Deze gegeven worden rechtstreeks verzameld door de leveranciers van de eerder genoemde features en op deze verwerking is het gegevensbeleid van Tiffany niet van toepassing. Voor zover dit onder het toepasselijk recht is toegestaan, is Tiffany niet verantwoordelijk voor het gegevensbeleid van deze leveranciers.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid, zoals hier beschreven. Daarbij baseren wij ons op een aantal wettelijke grondslagen, te weten:

 

 • Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen;
 • Naleving van een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel, ter uitoefening of verdediging van juridische claims; of
 • Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking, die u op elk moment kunt intrekken.

 

Wij gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van een contract met u of gebruiken deze informatie op uw verzoek ten behoeve van het nemen van stappen voorafgaand aan het sluiten van een contract, waaronder om:

 

 • Transacties uit te voeren en producten en diensten aan u te leveren;
 • Bestellingen voor onze producten of diensten te verwerken en uit te voeren en u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling;
 • Loopbaanmogelijkheden te beheren, waaronder voor wervingsdoeleinden, introductie van werknemers en andere doelstellingen inzake Human Resources doelstellingen;
 • Klantenservice te bieden (waaronder reparaties, aanpassingen, reiniging en andere diensten); en
 • Uw account bij Tiffany aan te maken en te beheren.

 

Wij gebruiken de informatie die wij verkrijgen op basis van onze gerechtvaardigde belangen, hetgeen wij op verzoek verder kunnen beschrijven, waaronder om:

 

 • Ons bedrijf te laten functioneren, te evalueren en te verbeteren (waaronder de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten; het verbeteren van onze diensten; het beheren van onze communicatie; het analyseren van onze producten en klantenbestand; het uitvoeren van data-analyses; en het uitvoeren van boekhouding, het uitvoeren van audits en andere interne functies);
 • Kredietrisico te verminderen en incasso’s te beheren;
 • Uw identiteit te controleren;
 • U promotiematerialen en andere commerciële uitingen toe te sturen (waaronder bedankbriefjes, herinneringen aan speciale gelegenheden en andere communicatie van verkoopmedewerkers waarmee u te maken hebt);
 • Met u via e-mail, post, telefoon en andere middelen te communiceren over (uw deelname aan) speciale evenementen, wedstrijden, sweapstakes, programma’s, aanbiedingen, onderzoeken en marktonderzoek;
 • Te beschermen tegen, ter vaststelling van en ter voorkoming van fraude evenals het voorkomen van onwettige activiteiten, claims en aansprakelijkheid;
 • Om te voldoen aan normen uit de sector, om te voldoen aan contractuele verplichtingen en om ons beleid na te leven en op te leggen; en
 • Te reageren op uw vragen.

 

Bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met het voldoen aan en het afdwingen van toepasselijke wettelijke vereisten waaraan wij onderworpen zijn en voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims, voor de bevoegde civiele rechter of in een bestuursrechtelijke of buitengerechtelijke procedure.

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook op andere manieren. In dat geval zullen wij u hier specifiek over informeren, voordat wij tot de verwerking hiervan over zullen gaan. Voor zover vereist onder toepasselijk recht, vragen wij hiervoor eerst uw toestemming.

 

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

 

Indien wij uw toestemming nodig hebben en hebben verkregen, gebruiken wij informatie verzameld door middel van cookies, webbeacons (waaronder pixels en tijd), webserverlogs en andere geautomatiseerde middelen voor de doeleinden beschreven in ons cookiebeleid.

 

Wij gebruiken ook analytische diensten van derde partijen op onze online kanalen, zoals die van Google Analytics, Adobe Experience Cloud en Sizmek, die gebruikmaken van cookies en soortgelijke technologieën voor het verzamelen van gegevens (zoals IP-adres) voor het beoordelen van het gebruik van en de interactie met onze online kanalen. Indien vereist onder toepasselijk recht, zullen wij uw toestemming vragen voordat wij cookies gebruiken voor analysedoeleinden. Voor meer informatie over deze analysediensten en hoe u cookies kunt blokkeren, kunt de volgende websites bezoeken:

 

 

Behavioural advertising

 

Als u onze online kanalen gebruikt, verzamelen zowel wij als derde partijen (zoals onze reclamenetwerken, partners op het gebied van digitaal adverteren en sociale mediaplatforms) informatie over uw online activiteiten, in een bepaalde periode en op websites van derden (zoals op websites die onze advertenties weergeven). Wij kunnen dergelijke informatie gebruiken om u te voorzien van reclame over producten en diensten die zijn toegespitst op uw individuele interesses. Wij kunnen voor dit doel ook gegevens verkrijgen van websites van derden waar onze advertenties op staan.

 

Het is mogelijk dat u bepaalde advertenties van Tiffany op andere websites ziet, omdat wij externe aankoopnetwerken gebruiken voor het plaatsen van advertenties (zoals Facebook, Rubicon en Twitter). Via dergelijke aankoopnetwerken kunnen wij, met behulp van demografische, op interesse gebaseerde en contextuele instrumenten, onze boodschap gericht aan bepaalde (groepen) gebruikers communiceren. De informatie die advertentienetwerken namens ons zouden kunnen verzamelen, bevat gegevens over uw bezoeken aan websites met Tiffany advertenties, zoals de pagina’s of advertenties die u bekijkt en de acties die u op de website uitvoert. Deze gegevensverzameling vindt zowel plaats op onze website als op websites van derden die deelnemen aan deze advertentienetwerken. Dit proces helpt ons bij het meten van de effectiviteit van onze marketingactiviteiten. Klik hier voor informatie over hoe u zich kunt uitschrijven uit dit netwerk van Interest-based adverteren. Voor zover onder toepasselijk recht vereist, zullen wij uw toestemming verkrijgen voordat wij gebruikmaken van uw informatie ten behoeve van Interest-Based adverteren.

Ons cookiebeleid   geeft informatie over de doelstellingen van deze gegevensverzameling via cookies en andere technologieën en over de manier waarop u uw keuzes kunt maken (zoals verandering van uw cookievoorkeuren).

 

Persoonsgegevens die wij delen

 

Wij maken persoonlijke informatie die we over u verzamelen niet bekend, behalve zoals beschreven in dit mondiale Privacy Statement. Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners die ten behoeve van ons diensten verrichten op basis van onze instructies. Wij geven deze dienstverleners geen toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken, behalve wanneer dit noodzakelijk is om diensten te verlenen namens ons of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Voorbeelden van deze dienstverleners zijn entiteiten die creditcardbetalingen verwerken, ons kredietrisico verlagen en beheren, informatie verifiëren, bestellingen regelen en webhosting-, analyse- en marketingdiensten verlenen. Ook delen wij uw persoonsgegevens mondiaal binnen de Tiffanygroep voor de doelstellingen beschreven in dit mondiale Privacy Statement.

 

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven (i) als wij dit bij wet of in het kader een juridische procedure verplicht zijn, (ii) aan handhavingsautoriteiten of andere overheidsambtenaren, en (iii) indien wij van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk of passend is om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek van vermoedelijke of daadwerkelijke frauduleuze of onwettige activiteiten.

 

Wij behouden ons ook het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben over te dragen indien wij van ons gehele bedrijf of van een deel daarvan onze activa of een deel daarvan verkopen of overdragen (of de verkoop of overdracht daarvan overwegen, waaronder in het geval van een fusie, verkrijging, joint venture, reorganisatie, afsplitsing, ontbinding of liquidatie).

 

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

 

Indien toegestaan onder toepasselijk recht, bewaren wij de persoonsgegevens die wij over u verkrijgen zolang als dit nodig is (1) voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verkregen, in overeenstemming met de voorwaarden van dit mondiale Privacy Statement, hetgeen in het algemeen betekent dat wij uw persoonsgegevens zullen bewaren voor de duur van onze relatie of zolang uw account bij ons actief is; of (2) om rekening te houden met toepasselijke wet- en regelgeving inzake bewaartermijnen en te voldoen aan verplichtingen van toepasselijk recht.

 

Zoals beschreven in het gedeelte “uw rechten en keuzes” van dit mondiale Privacy Statement kunt u, voor zover voorzien door de wet in uw jurisdictie, ons verzoeken uw informatie te verwijderen of de verwerking van dergelijke informatie te beperken door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.

 

Uw rechten en keuzes

 

Wij bieden u bepaalde keuzes in verband met de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, zoals hoe wij de informatie gebruiken en hoe wij met u communiceren. Om uw voorkeuren te updaten, ons ten alle tijden te vragen om verwijdering uit de mailingslijsten, uw rechten uit te oefenen of een verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen zoals

aangegeven in het gedeelte 'Hoe kunt u contact met ons opnemen' van deze internationale privacyverklaring. U kunt zich ook uitschrijven van onze mailinglijsten door het volgen van de link “Uitschrijven” in onze e-mails. Indien van toepassing onder geldend recht, kunt u verzoeken om toegang tot de door ons verzamelde persoonsgegevens, ons verzoeken om uw informatie te corrigeren, te updaten, aan te passen, te verwijderen, of de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.

 

In overeenstemming met het op u toepasselijk recht heeft u het recht om in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm, de persoonlijke informatie te ontvangen die u ons over u hebt gegeven, die verkregen is met uw toestemming of op basis van een contract waarin u partij bent. U heeft het recht om die informatie te laten overdragen naar een ander bedrijf indien dit technisch mogelijk is. U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land als u niet tevreden bent met onze antwoorden.

 

Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, klik daarvoor op deze link of neem contact met ons op. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op uw toestemming voorafgaande aan het intrekken daarvan.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het gedeelte “Hoe neemt u contact met ons op”. U kunt ook contact opnemen met de Tiffany entiteit die relevant is voor uw rechtsgebied via de contactgegevens die u hier  kunt raadplegen. Om te helpen bij de bescherming van uw privacy en het handhaven van de bescherming van uw gegevens, kunnen wij stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang geven tot de informatie of voldoen aan uw verzoek. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen om te voldoen aan uw verzoek als wij vinden dat dit duidelijk ongefundeerd of buitensporig is, of in het geval van een verzoek om toegang, om u te voorzien van aanvullende kopieën van de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden.

 

Als u onze online kanalen gebruikt, kunnen zowel wij als derde partijen (zoals onze reclamenetwerken, partners op het gebied van digitale reclame en social media platforms) gedurende een bepaalde periode en op websites van derden informatie over uw online activiteiten verzamelen. Bepaalde webbrowsers bieden u de gelegenheid om Do-Not-Track- signalen (“DNT”) te versturen naar websites die u bezoekt. Met deze signalen informeert u sites dat u niet wilt dat uw online activiteiten getraceerd worden. Hoewel onze online kanalen niet zijn ontworpen om te reageren op alle typen DNT-signalen of soortgelijke mechanismen van browsers vanwege het gebrek aan een algemene, door de industrie aanvaarde standaard om op deze signalen te kunnen reageren, streven wij ernaar om, wanneer wij een relevant DNT-signaal herkennen, de tags van derden te onderdrukken die worden gebruikt voor het herkennen van uw computer zodra u op een andere site navigeert dan de onze en die worden gebruikt om u advertenties van Tiffany te presenteren.

 

In ons cookiebeleid,   geven wij u informatie over hoe u uw cookie-voorkeuren kunt beheren en over de keuzes die u kunt maken in verband met de persoonlijke informatie die wij via geautomatiseerde middelen over u verzamelen. Voor meer informatie over het beheren van uw voorkeuren met betrekking tot geautomatiseerde gegevensverzameling, raadpleeg ons  cookiebeleid.

 

Kennisgeving bestemd voor inwoners van Californië

 

Met inachtneming van bepaalde beperkingen onder de California Civil Code § 1798.83, kunnen inwoners van Californië ons vragen hen te voorzien van (i) een lijst van bepaalde categorieën persoonsgegevens die we hebben bekendgemaakt aan derden voor hun rechtstreekse marketingdoeleinden gedurende het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar en

(ii) de identiteit van die derden. Om een dergelijk verzoek te kunnen doen, kunnen inwoners van Californië contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onderaan in dit Privacy Statement.

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens

 

Wij geven de persoonsgegevens die wij over u verzamelen door aan entiteiten gevestigd in de Verenigde Staten (VS) en in landen buiten het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld, waaronder de rechtsgebieden waarin de met ons gelieerde entiteiten en dienstverleners actief zijn. Het is mogelijk dat in die landen niet dezelfde gegevensbeschermingswetten van toepassing zijn als in het land waarin u de informatie oorspronkelijk hebt verstrekt. Als wij uw informatie doorgeven aan andere landen, zullen wij passende garanties implementeren om u er van te verzekeren dat wij uw informatie beschermen zoals beschreven in dit mondiale Privacy Statement.

 

Als u gevestigd bent in de Europese Unie (EU), zullen wij de toepasselijke wettelijke vereisten naleven door adequate bescherming te bieden voor de doorgifte van uw persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de EU die niet zijn erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. In dit geval zullen wij de juiste garanties implementeren. Met betrekking tot doorgiftes van uw persoonsgegevens vanuit de EU naar de VS, is Tiffany & Co gecertificeerd onder het EU-U.S. Privacy-Shield-raamwerk, ontwikkeld door het Amerikaanse Department of Commerce en de Europese Commissie betreffende de doorgifte van persoonsgegevens van de EU naar de VS, in overeenstemming met artikel 45 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klik hier om ons EU-

U.S. Privacy-Shield-privacybeleid te bekijken en toegang te krijgen tot onze certificering.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

 

Wij hanteren technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

 

Persoonsgegevens van kinderen

 

Onze websites zijn bestemd voor een algemeen publiek en zijn niet gericht op kinderen. Wij verzamelen of vragen niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar (of de leeftijd zoals van toepassing in overeenstemming met het toepasselijke regelgeving op het gebied van het beschermen van persoonsgegevens) via onze websites en apps. Als het ons bekend wordt dat wij persoonsgegevens verzameld hebben van een kind onder de geldende leeftijdsgrens waarvan u ouder of voogd bent, zullen wij de informatie onmiddellijk uit onze systemen verwijderen. Als u van mening bent dat een kind onder de geldende leeftijdsgrens ons kan hebben voorzien van persoonsgegevens, laat dit ons dan weten via onze contactgegevens genoemd in dit mondiale Privacy Statement.

Links naar websites en diensten van derden (die niet van Tiffany zijn)

 

Voor uw gemak en ter nadere informatie kan onze website links bevatten naar websites, apps en diensten van derden, die niet van -Tiffany. Deze bedrijven kunnen hun eigen privacy verklaringen of privacy beleid hebben en wij adviseren u om die te bestuderen. Onze producten en diensten kunnen ook aan u beschikbaar worden gesteld door middel van platforms van derden (zoals providers van appstores) of door middel van andere kanalen van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden.

 

Updates van ons mondiale Privacy Statement

 

Dit mondiale Privacy Statement (inclusief eventuele updates) kan periodiek worden aangepast om veranderingen weer te geven in ons beleid op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens. Indien het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen wij u op de hoogte brengen door het posten van een duidelijke kennisgeving op onze website waarin bovenaan die kennisgeving wordt aangegeven wanneer de meest recente versie is bijgewerkt.

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen

 

Als u wilt dat wij informatie over u of uw voorkeuren bijwerken, neem dan contact met ons op via e-mail customerservice@tiffany.com. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze internationale privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar privacy@tiffany.com. U kunt ook een brief sturen naar:

 

Chief Compliance and Privacy Officer / Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming)

c/o Legal Department Tiffany & Co.

Klantrelaties

75-20 Astoria Blvd.

East Elmhurst, NY 11370 USA