Tiffany & Co.

Zásady ochrany osobních údajů

 

Globální oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Tiffany

 

Poslední aktualizace: 05.06.2018

 

Chcete-li si nechat zobrazit seznam maloobchodních poboček společnosti Tiffany & Co., jak jsou uvedeny v tomto Globálním oznámení o ochraně osobních údajů,  klikněte sem.

 

My ze společnosti Tiffany and Company, stejně jako s naše dceřiné společnosti a pobočky (dále jen souhrnně „skupina Tiffany“), respektujeme vaše obavy ohledně ochrany osobních údajů a soukromí. Slova „my“, „nás“, „naše“, „Tiffany“ a „Tiffany & Co.“ v tomto Globálním oznámení o ochraně osobních údajů odkazují na  zde  uvedený subjekt odpovědný za zpracování vašich osobních údajů, což je obecně subjekt, který získává vaše osobní údaje. Toto Globální oznámení o ochraně osobních údajů popisuje typy osobních údajů, které shromažďujeme o našich zákaznících, jak je používáme, s kým je sdílíme a možnosti volby dostupné našim zákazníkům v souvislosti s naším používáním těchto údajů. Rovněž popisujeme opatření, která přijímáme za účelem ochrany bezpečnosti údajů a jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů souvisejících s ochranou osobních údajů a soukromí.

 

Naše postupy ochrany osobních údajů a soukromí se mohou lišit v různých zemích, ve kterých působíme, a odráží tak místní postupy a právními předpisy stanovené požadavky. Kliknutím sem se můžete podívat na informace specifické pro určitou zemi.

 

Toto Globální oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím vašich činností a interakcí s Tiffany, včetně vašeho užívání webových (internetových) stránek Tiffany, mobilních aplikací, sociálních sítí a jiných platforem, které odkazují na toto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „online kanály“); vašich návštěv našich obchodů, včetně situace, kdy vyplníte naše karty shromažďující údaje o zákaznících a když se s námi spojíte pomocí telefonu, na námi pořádaných akcích a v průzkumech (dále jen „offline kanály“) a prostřednictvím našich zdrojů od třetích stran, včetně reklamy a sociálních sítí (souhrnně jako „kanály“). Toto Oznámení o ochraně osobních údajů neupravuje shromažďování nebo používání údajů, které poskytnete v souvislosti s účtem Tiffany spojeným s platební kartou, když je tato možnost

k dispozici. Držitele našeho kartového účtu spojeného s platební kartou o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí informujeme jednou ročně, případně jinak, jak to vyžadují právní předpisy. Pokud jste držitelem účtu spojeného s platební kartou, každoročně obdržíte naše Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Tiffany & Co. pro držitele kartového účtu spojeným s platební kartou, a to poštou/ e-mailem. Údaje, které poskytnete v souvislosti se svým Tiffany kartovým účtem spojeným s platební kartou, jsou zpracovávány výhradně způsobem popsaným v tomto oznámení.

 

 

 

Osobní údaje, které získáváme

 

Shromažďujeme o vás osobní údaje prostřednictvím různých kanálů, jak je popsáno výše. Mezi typy osobních údajů, které shromažďujeme, patří:

 • kontaktní údaje (jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu či jiné telefonní číslo);
 • uživatelské jméno a heslo;
 • údaje o platbě (jako je číslo platební karty, datum vypršení její platnosti, číslo ověření nebo bezpečnostní kód, doručovací adresa a fakturační adresa);
 • údaje zákaznického servisu (jako jsou žádosti o služby zákazníkům a dotazy na zákaznicky servis, komentáře a historie oprav);
 • fotografie, komentáře a jiný obsah, který nám poskytnete;
 • údaje týkající se vašich osobních nebo profesních zájmů, datum narození, rodinný stav, demografické údaje a zkušenosti s našimi produkty a preferovaný způsob kontaktu;
 • údaje, které předložíte v souvislosti s kariérními příležitostmi ve společnosti Tiffany, jako jsou kontaktní údaje, údaje z vašeho životopisu (včetně pracovní historie, vzdělání a jazykových dovedností) a detaily o vašem stávajícím zaměstnání;
 • údaje o nákupech a transakcích;
 • kontaktní údaje, které poskytnete o přátelích a jiných lidech, které byste rádi, abychom kontaktovali;
 • podle potřeby lokalizační údaje (jako jsou data odvozená z vaší adresy IP, země a/nebo poštovní směrovací číslo) a přesné geografické umístění vašeho mobilního zařízení, kam jsme poskytli příslušné oznámení a možnost volby;
 • data nasbíraná v clickstreamu a jiné údaje o vašich aktivitách online (jako jsou informace o vašich zařízeních, vyhledávání a vzorcích využití) včetně aktivit v online kanálech a na webových stránkách třetích stran, které získáme prostřednictvím souborů cookie, webových majáčků (web beacons) a podobných technologií (viz Zásady o používání souborů cookie);
 • informace, které získáme od našich poskytovatelů služeb jako třetích stran; a
 • jiné osobní údaje, které získáme prostřednictvím našich kanálů.

 

Shromažďování pomocí souborů cookie a jiných technologií

 

Používáme soubory cookie, webové majáčky (včetně pixelů a tagů), přihlášení na webové servery a jiné technologie, které o vás automaticky shromažďují určité údaje z našich online kanálů, včetně případu, kdy navštívíte naše webové stránky, otevřete naše e-maily, používáte naše aplikace nebo shlédnete reklamu, obsah, nástroje, widgety nebo moduly plug-in související se společností Tiffany. Další informace o těchto technologiích a o tom, jak spravujeme vaše preference, se dozvíte v našich Zásadách používání souborů cookie.

 

Poskytovatelé aplikací, nástrojů, widgetů a modulů plug-in třetích stran v rámci našich online kanálů, jako je například facebookové tlačítko „To se mi líbí“, mohou rovněž používat automatické prostředky k shromažďování údajů týkajících se vaší interakce s těmito funkcemi a nástroji. Tyto údaje jsou shromažďovány přímo poskytovateli funkcí a nástrojů

a podléhají podmínkám zásad ochrany osobních údajů a soukromí nebo oznámení těchto poskytovatelů. V rozsahu povoleném příslušnými předpisy společnost Tiffany není odpovědná za to, jak s údaji nakládají tito poskytovatelé.

 

Jak využíváme osobní údaje, které získáme

 

Používáme osobní údaje, které získáme, jak je popsáno v těchto zásadách, a spoléháme na právní základ, na základě kterého tak můžeme činit, jak je popsáno dále, včetně:

 • splnění smlouvy s vámi;
 • naše oprávněné obchodní zájmy;
 • splnění právních povinností, soudních nařízení nebo výkon nebo ochrana právních nároků; nebo
 • váš souhlas se zpracováním, který můžete kdykoliv odvolat.

 

Používáme osobní údaje, které získáme, abychom s vámi uzavřeli smlouvu nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost. Patří sem:

 

 • navázání kontaktu s vámi a poskytnutí různých produktů a služeb;
 • zpracování a vyřízení objednávek v souvislosti s našimi produkty a službami a informování o stavu vaší objednávky;
 • správa kariérních  příležitostí,  včetně  náborového  procesu,  přijímání  zaměstnanců  a jiných účelů spojených s personalistikou;
 • poskytnutí zákaznické podpory (včetně oprav, úprav, čištění a dalších služeb); a
 • vytvoření a správa vašeho účtu u společnosti Tiffany.

 

Používáme osobní údaje, které získáme na základě našich oprávněných zájmů, které můžeme popsat dále na požádání, včetně:

 

 • provozování, vyhodnocování a zlepšení našeho podnikání (včetně vývoje nových produktů a služeb; zlepšování a rozvoje našich služeb; správy naší komunikace; analyzování našich produktů a zákaznické základny; provádění analýz dat; a vedení účetnictví, auditů a provádění účetních, auditorských a dalších interních úkolů);
 • snížení kreditního rizika a výběr plateb;
 • ověření vaší totožnosti;
 • rozesílání propagačních materiálů a jiných sdělení (včetně poděkování, připomínek zvláštních událostí a jiných sdělení od profesionálních prodejců, se kterými jste ve spojení);
 • komunikace s vámi prostřednictvím e-mailu, poštovní zásilky, telefonu a dalších prostředků a správa vaší účasti na zvláštních událostech, soutěžích, sázkách, programech, nabídkách, průzkumech a průzkumech trhu;
 • ochrany proti podvodům a jiným protiprávním činnostem, pohledávkám a dalším závazkům, jejich identifikace a prevence;
 • dodržování a uplatňování platných právních požadavků, příslušných oborových standardů, smluvních závazků a našich zásad.
 • odpovědí na vaše dotazy.

 

Kromě toho zpracováváme vaše osobní údaje, abychom dodrželi a vymáhali příslušné právní požadavky, které se na nás vztahují, k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, ať již v soudním řízení nebo ve správním řízení nebo mimosoudním řízení.

 

Rovněž používáme osobní údaje jinými způsoby, o kterých poskytujeme zvláštní oznámení

v době shromáždění osobních údajů a v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy si vyžádáme váš souhlas .

 

Používání souborů cookie a jiných technologií

 

Tam, kde jsme již získali váš souhlas v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy, používáme údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie, webových majáčků – web

beacons (včetně pixelů a tagů), protokolů webových serverů a jiných automatických způsobů pro účely popsané v našich Zásadách používání souborů cookie.

 

Na našich online kanálech rovněž používáme služby analýzy poskytované třetí stranou, jako je například Google Analytics, Adobe Experience Cloud a Sizmek, které používají soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování údajů (jako je IP adresa) za účelem hodnocení používání a interakce s našimi online kanály. V rozsahu, který požadují příslušné právní předpisy, získáme váš souhlas před použitím souborů cookie pro analytické účely.

Pokud se chcete dozvědět další informace o těchto analytických službách a jak je odmítnout (opt-out pravidlo), navštivte prosím příslušné internetové stránky uvedené zde:

 

 

Reklama založena na vašem zájmu

 

Při používání našich online kanálů my a určité třetí strany (jako jsou naše reklamní sítě, partneři zajišťující digitální reklamu a sociální sítě) shromažďujeme údaje o vašich online aktivitách, a to v průběhu času a napříč internetovými stránkami třetích stran (jako jsou stránky, které obsluhují naše reklamy). Tyto údaje můžeme použít k tomu, abychom vám poskytli reklamu na produkty a služby, které odpovídají vašim zájmům. Rovněž můžeme získat údaje k tomuto účelu z internetových stránek třetích stran, na kterých se nacházejí naše reklamy. Rovněž můžete shlédnout určité reklamy na jiných internetových stránkách, protože se zúčastníme na inzerci prostřednictvím třetích stran (jako je Facebook, Rubicon a Twitter).

Prostřednictvím těchto sítí můžeme zacílit naše zprávy uživatelům podle demografie zájmů a kontextu. Údaje, které pro nás reklamní sítě shromažďují, zahrnují údaje o vašich návštěvách internetových stránek, které poskytují inzerci společnosti Tiffany, jako jsou stránky nebo reklama, které si prohlédnete, a činnosti, které na webových stránkách provedete. K tomuto shromažďování údajů dochází na našich webových stránkách a na webových stránkách třetích stran, které jsou součástí těchto reklamních sítích. Tento proces nám pomáhá sledovat efektivitu našeho marketingového úsilí. Pokud chcete zjistit, jak zrušit svou účast v inzerci podle zájmu (opt-out pravidlo), klikněte sem. V rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy si vyžádáme váš souhlas před použitím vašich údajů pro reklamu založenou na vašem zájmu (nabídka reklamy na základě chování na internetu).

 

Naše Zásady používání souborů cookie poskytují detailní informace o účelech shromažďování údajů prostřednictvím souborů cookie a jiných technologií a jak uskutečňujeme vaše volby (jako je změna vašich preferencí s ohledem na soubory cookie).

 

Jaké osobní údaje sdílíme

 

Neposkytujeme osobní údaje, které o vás shromáždíme, kromě případů popsaných v tomto Globálním oznámení o ochraně osobních údajů. Sdílíme osobní údaje s poskytovateli služeb, kteří realizují služby našim jménem na základě našich instrukcí. Nepověřujeme tyto poskytovatele služeb využíváním nebo zveřejňováním údajů, pokud to není nezbytné pro realizaci služeb našim jménem nebo pro dodržení právních požadavků. Mezi těmito poskytovateli služeb jsou subjekty, které zpracovávají platby platební kartou, řídí a snižují naše kreditní riziko, ověřují informace, vyřizují objednávky a poskytují služby webhostingu,

analýzy a marketingové služby. Rovněž sdílíme vaše osobní údaje v rámci celosvětové Skupiny Tiffany pro účely popsané v tomto Globálním oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Dále můžeme vaše údaje poskytnout (i) pokud je tak vyžadováno právním předpisem či právním řízením, (ii) orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci a úředním osobám, a (iii) pokud uznáme, že poskytnutí je nezbytné nebo vhodné k ochraně

životně důležitých zájmů fyzické osoby nebo k ochraně před finanční ztrátou nebo ve spojení s vyšetřováním podezření na podvodnou či nezákonnou činnost nebo vyšetřováním uskutečněného podvodu nebo nezákonné činnosti. Rovněž si vyhrazujeme právo předávat osobní údaje, které o vás máme, v případě, že prodáme nebo převedeme (nebo uvažujemeo prodeji nebo převodu) celého našeho podniku (koupě závodu) nebo jeho části nebo všech našich aktiv či majetku nebo jejich části (včetně sloučení, akvizice, joint-venture (společného podniku), reorganizace, rozdělení, zrušení nebo likvidace).

 

 

Jak dlouho uchováváme osobní údaje

 

V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy běžně uchováváme osobní údaje, které o vás získáme po dobu, po kterou je to nezbytně nutné (1) pro účely, pro které jsme je získali, v souladu s podmínkami tohoto Globálního oznámení o ochraně osobních údajů, což obecně znamená, že uchováváme osobní údaje po dobu trvání našich vztahů a vámi nebo pokud máte u nás otevřený účet; nebo (2) abychom vzali v úvahu příslušné promlčecí lhůty a dodržovali závazné příslušné právní předpisy. Jak je popsáno v oddíle „Vaše práva a možnosti volby“ tohoto Globálního oznámení o ochraně osobních údajů, v rozsahu, ve kterém to umožňují právní předpisy vztahující se na vás, můžete požadovat, abychom smazali osobní údaje nebo omezili jejich zpracování, a to tak, že nás budete kontaktovat prostředky uvedenými níže.

 

Vaše práva a možnosti volby

 

V souvislosti s vašimi osobními údaji vám nabízíme možnosti volby, pokud jde o to, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, jak je využíváme a jak s vámi komunikujeme. Pokud si přejete aktualizovat své preference, požádat nás kdykoliv o odstranění vašich osobních údajů z našich seznamů kontaktů, uplatnit svá práva nebo zaslat požadavek, kontaktujte nás, prosím, způsobem popsaným v části „Jak nás kontaktovat“ tohoto Globálního oznámení

o ochraně osobních údajů. Také se můžete odhlásit z našich e-mailových seznamů pomocí odkazu „Odhlásit se“ v našich e-mailech. V míře umožněné právními předpisy vztahujícími se na vás, můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, nebo nás požádat o jejich opravu, aktualizaci, doplnění, výmaz vašich osobních údajů nebo abychom omezili jejich zpracování, a to tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno níže.

 

V souladu s příslušnými právními předpisy, máte právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které jste nám o sobě poskytli s vaším souhlasem nebo na základě smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Máte právo předat tyto osobní údaje jinému subjektu, pokud je to technicky proveditelné (právo na přenositelnost údajů). Rovněž můžete vznést stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad) ve své zemi, pokud nejste spokojeni s našimi odpověďmi.

 

Když to umožňují právní předpisy, můžete odvolat jakýkoliv souhlas poskytnutý nám dříve, nebo kdykoliv na základě oprávněných důvodů vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a my dále použijeme vámi upřednostňované preference. Nebude to mít dopad

na zákonnost našeho používání vašich osobních údajů založeného na vašem souhlasu v době před jeho odvoláním.

 

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím tak, jak je uvedeno v oddíle „Jak nás kontaktovat“  tohoto Globálního oznámení o ochraně osobních údajů. Rovněž můžete napsat příslušné společnosti Tiffany v rámci vaší jurisdikce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených zde. Abychom ochránili vaše osobní údaje a soukromí a zabezpečili je, podnikáme kroky, abychom ověřili vaši identitu předtím, než vám udělíme přístup

k informacím nebo vyhovíme vašemu požadavku. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy můžeme požadovat přiměřený poplatek, abychom vyhověli vašemu požadavku, pokud ho shledáme zjevně neodůvodněným nebo nadměrným, nebo v rámci práva na přístup, abychom vám poskytli další kopie osobních údajů, které o vás uchováváme.

 

Při používání našich online kanálů my a určité třetí strany (jako jsou naše reklamní sítě, partneři zajišťující digitální reklamu a platformy sociálních sítí) shromažďují osobní údaje o vašich online aktivitách, a to v průběhu času a prostřednictvín webových (internetových) stránek třetích stran. Některé webové (internetové) prohlížeče vám umožňují nastavit váš prohlížeč, aby odeslal signály „Nesledovat“ (dále jen „DNT“ Do Not Track) na webové stránky, které navštěvujete a informoval je, že nechcete, aby vaše online aktivity byly sledovány. Naše online kanály nejsou navrženy tak, aby reagovaly na všechny typy signálů DNT nebo podobné mechanismy prohlížečů, protože pro tento účel neexistuje obecný,

v odvětví přijímaný standard. Když však rozpoznáme odpovídající DNT signál, snažíme se potlačit tagy/značky třetích stran používané k rozpoznání vašeho počítače poté, co opustíte naše webové stránky, a které jsou používány k tomu, aby vám bylo možné prezentovat reklamy společnosti Tiffany. V našich  Zásadách používání souborů cookie poskytujeme informace o tom, jak můžete spravovat své preference související se soubory cookie,

a možnosti volby, které máte v souvislosti s osobními údaji, které shromažďujeme o vás prostřednictvím automatizovaných nástrojů. Chcete-li se dozvědět další informace o správě vašich předvoleb souvisejících s osobními údaji, které shromažďujeme automaticky, přečtěte si, prosím, naše Zásady používání souborů cookie.

 

Oznámení pro občany Kalifornie

 

Vzhledem k určitým omezením podle paragrafu 1798.83 kalifornského občanského zákoníku nás mohou občané Kalifornie požádat o poskytnutí (i) seznamu určitých kategorií osobních údajů, které jsme zpřístupnili třetím stranám pro jejich přímé marketingové účely během bezprostředně předcházejícího kalendářního roku a (ii) totožnosti těchto třetích stran. Pro uskutečnění tohoto požadavku nás občané Kalifornie mohou kontaktovat, jak je popsáno v části „Jak nás kontaktovat“ níže.

 

Předávání osobních údajů

 

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, předáváme do Spojených států amerických a zemí mimo zemi, ve které byly původně shromážděny, včetně jurisdikcí, ve kterých naše pobočky a poskytovatelé služeb působí. Tyto země nemusí mít stejné právní předpisy o ochraně osobních údajů, jako země, ve které jste původně osobní údaje poskytli. Pokud předáváme vaše osobní údaje do jiných zemí, zavádíme odpovídající bezpečnostní opatření, která pomohou tyto osobní údaje chránit tak, jak je popsáno v tomto Globálním oznámení

o ochraně osobních údajů.

Nacházíte-li se v Evropské Unii (dále jen „EU“), budeme v souladu s příslušnými právními předpisy poskytovat odpovídající úroveň ochrany pro předávání osobních údajů příjemcům v zemích mimo EU, které nebyly uznány jako zajišťující odpovídající úroveň ochrany

osobních údajů. V tomto případě zavádíme odpovídající bezpečnostní opatření. S ohledem na předávání osobních údajů z EU do USA získala společnost Tiffany and Company příslušné osvědčení v rámci nástroje nazvaného EU-US Privacy Shield Frameworks (evropsko- americký Rámec ochrany soukromí – „štít soukromí“), vytvořeného federálním ministerstvem obchodu USA a Evropskou Komisí a týkajícího se předávání osobních údajů

z EU do USA podle čl. 45 GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Chcete-li se podívat na naše zásady ochrany osobních údajů v rámci EU-US Rámce ochrany soukromí –

„štítu soukromí“ a na naše osvědčení, klikněte sem.

 

Jak chráníme osobní údaje

 

Používáme administrativní, technické, materiální a fyzické ochranné prostředky vytvořené k ochraně osobních údajů, které nám poskytnete, před jejich zničením, ztrátou, změnou, přístupem, sdělením nebo použitím náhodným, nezákonným nebo neoprávněným způsobem.

 

Osobní údaje dětí

 

Naše online kanály jsou navrženy pro obecnou veřejnost a nejsou cílené na děti. Prostřednictvím našich webových stránek a aplikací vědomě neshromažďujeme nebo nepožadujeme předání osobních údajů od dětí mladších 13 let (nebo jiného odpovídajícího věku, který je v souladu s příslušnými právními předpisy). Pokud si budeme vědomi, že jsme shromáždili osobní údaje dětí mladších, než je uvedený věk, ihned dojde ke smazání údajů

z našich záznamů. Pokud si myslíte, že děti mladší výše uvedeného věku nám mohly poskytnout osobní údaje, kontaktujte nás prosím způsobem uvedeným v oddíle „Jak nás kontaktovat“ tohoto Globálního oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Odkazy na stránky a služby nesouvisející se společností Tiffany

 

Naše online kanály mohou nabízet pro vaše pohodlí a zajištění informací odkazy na stránky, aplikace a služby nesouvisející se stránkami Tiffany, které mohou být provozovány společnostmi nenáležejícími ke společnosti Tiffany. Tyto společnosti mohou mít své vlastní oznámení nebo zásady o ochraně osobních údajů a soukromí, které velmi doporučujeme si pročíst. Naše produkty a služby vám mohou být rovněž k dispozici prostřednictvím platforem třetích stran (jako jsou poskytovatelé obchodů s aplikacemi) nebo prostřednictvím kanálů

třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů a soukromí na stránkách, aplikacích nebo službách nesouvisejících se společností Tiffany.

 

Aktualizace našeho Globálního oznámení o ochraně osobních údajů

 

Toto Globální oznámení o ochraně osobních údajů (včetně dodatků) může být pravidelně aktualizováno, aby odráženo změny v našich postupech ochrany osobních údajů. V případě zásadních změn vás upozorníme zveřejněním jasně viditelného oznámení na našich webových stránkách a v horní části Oznámení uvedeme datum poslední aktualizace.

Jak nás můžete kontaktovat

 

Pokud chcete, abychom aktualizovali údaje o vás nebo vašich preferencích, kontaktujte nás e- mailem na adrese customerservice@tiffany.com. Pokud máte dotazy nebo komentáře ke Globálnímu oznámení o ochraně osobních údajů, zašlete nám e-mail na adresu privacy@tiffany.com. Rovněž se můžete obrátit na:

 

Chief Compliance and Privacy Officer / Data Protection Officer c/o Legal Department

(Vedoucí kontroly a ochrany osobních údajů a soukromí / Pověřenec pro ochranu osobních údajů

c/o Pravní oddělení) Tiffany & Co.

Customer Relations 75-20 Astoria Blvd.

East Elmhurst, NY 11370